Doelstelling

  1. Blies biedt het onderwijs én ouders handreikingen om inzicht te krijgen in de “digitale speeltuin” waar jongeren elkaar dagelijks ontmoeten.
     

  2. Blies geeft ouders inzicht in de belevingswereld van hun kind op Internet. Hierdoor zijn ze beter in staat ook in de “digitale speeltuin” een oogje in het zeil te houden.
     

  3. Blies biedt jongeren de mogelijkheid bewuster en efficiënter om te gaan met het medium Internet.